Hiển thị tất cả 34 kết quả

VRF là viết tắt của từ tiếng Anh “Variable Refrigerant Flow”. Đây là ký hiệu của dòng điều hòa có khả năng điều chỉnh lưu lượng môi chất tuần hoàn và qua đó có thể thay đổi công suất theo phụ tải bên ngoài. Loại điều hòa VRF cũng tương tự như điều hòa trung tâm VRV nhưng để phân biệt với loại điều hòa do Daikin sản xuất đầu tiên và đã đăng ký bản quyền trên toàn thế giới, các dòng điều hòa tương tự về sau dùng ký hiệu VRF để phân biệt.