Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần

Mục Lục

Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần: Loại Áp Trần – Inverter – R32 – Một Chiều Lạnh

Máy lạnh công nghiệp đang trở thành lựa chọn phổ biến trong các không gian lớn với hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. DAIKIN, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp điều hòa không khí, giới thiệu dòng sản phẩm Áp Trần – Inverter – R32 – Một Chiều Lạnh, mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho mọi môi trường.

Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần
Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần

 

Danh Sách Máy Lạnh DAIKIN Áp Trần – Inverter – R32 – Một Chiều Lạnh:

Dưới đây là danh sách đầy đủ sản phẩm máy lạnh công nghiệp DAIKIN Áp Trần – Loại Áp Trần – Inverter – R32 – Một Chiều Lạnh:

Loại Áp Trần – Inverter – Điều Khiển Dây – R32 – Một Chiều Lạnh:

 1. FHFC40DV1/RZFC40DVM+BRC2E61

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 18,963,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC50DV1/RZFC50DVM+BRC2E61

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 23,932,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FHFC60DV1/RZFC60DVM+BRC2E61

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 28,993,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FHFC71DV1/RZFC71DVM+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,852,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FHFC71DV1/RZFC71DY1+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,852,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FHFC85DV1/RZFC85DVM+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 33,020,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FHFC85DV1/RZFC85DY1+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 33,020,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FHFC100DV1/RZFC100DVM+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,706,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FHFC100DV1/RZFC100DY1+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,706,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 10. FHFC125DV1/RZFC125DY1+BRC2E61

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 41,400,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 11. FHFC140DV1/RZFC140DY1+BRC2E61

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 45,019,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 12. FHA50BVMV/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 29,610,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Áp Trần – Inverter – Điều Khiển Không Dây – R32 – Một Chiều Lạnh:

 1. FHFC40DV1/RZFC40DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 22,195,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC50DV1/RZFC50DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 27,164,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 1. FHFC60DV1/RZFC60DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,226,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC71DV1/RZFC71DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,084,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FHFC71DV1/RZFC71DY1+BRC7EA66-9

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,084,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FHFC85DV1/RZFC85DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,252,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FHFC85DV1/RZFC85DY1+BRC7EA66-9

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,252,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FHFC100DV1/RZFC100DVM+BRC7GA56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,143,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FHFC100DV1/RZFC100DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,143,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FHFC125DV1/RZFC125DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 42,838,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FHFC140DV1/RZFC140DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 46,457,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 10. FHA50BVMV/RZF50CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 30,551,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 11. FHA60BVMV/RZF60CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,912,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 12. FHA71BVMV/RZF71CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,214,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 13. FHA71BVMV/RZF71CYM+BRC7M56

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 41,281,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 14. FHA100BVMV/RZF100CVM+BRC7M56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 46,210,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 15. FHA100BVMV/RZF100CYM+BRC7M56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 48,858,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 16. FHA125BVMA/RZF125CVM+BRC7M56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 50,454,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 17. FHA125BVMA/RZF125CYM+BRC7M56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 53,348,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 18. FHA140BVMA/RZF140CVM+BRC7M56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 54,679,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 19. FHA140BVMA/RZF140CYM+BRC7M56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 57,827,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Lưu ý: Thông số và giá có thể thay đổi theo thời gian và vị trí mua hàng. Đề nghị liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc nhà cung cấp để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Cam Kết Chất Lượng và Dịch Vụ Tuyệt Vời từ HRT JSC – Công Ty Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Nhà Thầu HVAC Chuyên Nghiệp

Công Ty Công Nghệ Nhiệt Lạnh (HRT JSC) tự hào là đối tác tin cậy của quý khách hàng, không chỉ qua những sản phẩm chất lượng mà còn thông qua cam kết mạnh mẽ về dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

1. Nguồn Gốc Rõ Ràng: CO và CQ Đầy Đủ Chúng tôi xác nhận mọi sản phẩm của chúng tôi đều có nguồn gốc rõ ràng, được đảm bảo với các chứng chỉ CO (Chứng nhận Xuất xứ) và CQ (Chứng nhận Chất lượng). Điều này không chỉ là cam kết của chúng tôi mà còn là sự đảm bảo về tính minh bạch và uy tín đối với khách hàng.

2. Chất Lượng Chính Hãng: Sản Phẩm Mới 100% Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng sản phẩm hoàn toàn mới, chính hãng với chất lượng không có đối thủ. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng để đảm bảo sự hoàn hảo và đáng tin cậy.

3. Đội Ngũ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp: Tận Tâm và Nhiệt Tình Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi không chỉ là những chuyên gia có kinh nghiệm mà còn là những người tận tâm, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng sự chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

4. Chăm Sóc Khách Hàng: Bảo Trì Định Kỳ và Xử Lý Sự Cố Nhanh Chóng Chúng tôi cam kết đưa ra dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng đầu với việc thực hiện bảo trì định kỳ và xử lý mọi sự cố nhanh chóng. Sự tận tâm là điểm mạnh giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

5. Tư Vấn Miễn Phí: Khảo Sát và Giải Pháp Tận Tâm Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, bao gồm khảo sát và đề xuất giải pháp tối ưu cho mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tin rằng sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng là chìa khóa để mang đến giải pháp hiệu quả nhất.

Liên Hệ Trực Tiếp: HRT JSC

 • Tên Công Ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Nhiệt Lạnh (HRT JSC)
 • Mã Số Thuế: 0105153807
 • Địa Chỉ: Số 27 Ngõ 734/12/7 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Người Đại Diện: Đoàn Văn Toàn
 • Điện Thoại: (0243) 3619888/ 0997800000
 • Website: https://chothuemaycongnghiep.com/

Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ, hỗ trợ và phục vụ quý khách hàng một cách tận tâm nhất trong những dự án và nhu cầu của quý vị. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt của chất lượng và dịch vụ từ HRT JSC!

Logo Nhiệt Lạnh 500x500
Logo Nhiệt Lạnh 500×500
        Trở về trang chủ